ההצטרפות למרשם כסטודנט/ית היא בסכום סמלי של 10 ש"ח בחודש בתשלום חודשי או שנתי. בסיום מילוי הטופס תועבר לעמוד סליקה.

שנת למודים (מתחילת הלימודים בפקולטה) * שדה חובה

תוכנית * שדה חובה

מוסד לימודים * שדה חובה

אנא סמן * שדה חובה

בחתימתי על טופס זה אני מבקש להשתתף בפעילות עמותת אה"ל - ארגון המתמחים לרפואה מרשם (ע"ר) בתור עמית/ה סטודנט/ית. מטרות העמותה ותקנון העמותה. לתקנון לחצו כאן
ידועים לי. ידוע לי כי אין במילוי טופס זה בכדי להצטרף לחברות בעמותה.

הנני מצהיר/ה כי כל הפרטים הרשומים מעל ההינם נכונים, ולראיה באתי על החתום

Browser not supported