דלג לתוכן העמוד

קיצור התורנות

לחצו על שאלה על מנת לצפות בתשובה:

<> האם קיצור התורנויות יביא להגברת עומס העבודה של המתמחים?

לא. בכל אחת מהשיטות שהוצגו עומס העבודה של המתמחים נשמר או משתפר. אלו שיטות שמיושמות במקומות שונים בעולם המערבי, שם עומס העבודה קטן מבישראל, ולא השתנה לאחר קיצור התורנויות. גם כאשר הוסף יום מנוחה לאחר תורנות עלה הטיעון הזה, והיום ניתן להגיד בוודאות כי אין לו שחר.

<> האם קיצור התורנויות יביא לפגיעה בהכשרת המתמחים?

לא. ההכשרה ומספר הבקרים בהם נוכחים המתמחים בבית החולים נשמרים מעל המקובל בעולם המערבי. באופן יחסי למצב כיום, יתכן ותהיה בחלק מהשיטות הפחתה קלה במספר הבקרים במחלקה. יש צורך באיזון בין ההכשרה לבין הטיפול המיטבי בחולה ושמירה על תנאים הולמים ובטוחים למתמחים. בכל העולם המערבי נמצא שהאיזון הזה נשמר באורך תורנות של 12-16 שעות, אך מופר במידה והתורנויות ארוכות יותר.

בכדי לשפר את הכשרת המתמחים ניתן בקלות להכשיר צוות פרה-רפואי על מנת להפחית את העבודה הלא-רפואית שמבצע רופא. יישום תוכנית שכזו תוסיף שעות רפואה רבות (לרבות ניתוחים ופעולות), שיתרמו להכשרת המתמחה.

<> האם קיצור התורנויות יגרום להעלאת מספר הימים בהם עובדים אחה"צ או בערב?

תלוי במודל, אך גם בשיטות בהן ישנן תורנויות חצי, הן מתבצעות במקום תורנויות לילה (בהן כיום עובדים אחה"צ, ערב ולילה כמובן). בשיטות אלו בתורנויות לילה לא עובדים אחה"צ (בניגוד למצב היום), כך שמספר השעות הפנויות אחה״צ או בלילה עולה משמעותית. בשיטות אחרות אין שינוי לעומת המצב כיום.

<> האם קיצור התורנויות יפגע בשכר המתמחים?

לא. אם ניקח לדוגמא את מודל 16 שעות, שעות התורנות זהות למצב כיום והשינוי הוא בשעות הבוקר. בעצם מדובר במצב זהה לקיצור שבוצע לאחר הוספת יום חופש לאחר תורנות - גם אז נשמעו טענות דומות, ולא היה שינוי בשכר הרופאים. במודלים אחרים תתכן הפחתה במספר תורנויות הלילה והוספה של מספר תורנויות חצי. במקרה כזה החישוב מעט שונה אך לא צפוי שינוי משמעותי בשכר.

<> האם ניתן ליישם קיצור תורנויות מבלי להוסיף תקנים?

לא. נוכח העובדה שמערכת הבריאות הציבורית בתת תקינה חמורה כעת, יישום של שיטת תורנויות חדשה מחייב תוספת במספר התקנים. בחישוב שערכנו מדובר בתוספת התחלתית של כ-17% לתקינה הקיימת, או מתמחה נוסף על כל עמדת תורנות. מדובר במספר זעום וצנוע במונחי כלכלת בריאות, אשר יכול להוביל לשיפור משמעותי בתנאי ההעסקה של המתמחים.

<> האם קיצור התורנויות יביא להארכת ההתמחות?

אין שום סיבה לקשור את הדברים יחד. מדובר באיום סרק. ההתמחות בישראל ארוכה בשנה עד שנתייםמאשר מקבילות בעולם המערבי, שם התורנויות קצרות יותר.

לראיה, כאשר הוסף יום מנוחה לאחר תורנות הדבר לא גרר הארכה של ההתמחות. בעבר מספר התורנויות הממוצע היה גדול יותר מאשר כיום, ולכן מתמחים שהו פחות בקרים במחלקה. לא הוצע אז להאריך את ההתמחות, ולא לקצר אותה כעת.