סקר 26 שעות - התוצאות

כללי

את הסקר מילאו 553 מתמחים מתוכם נאלצנו לפסול 20 (3.4%) בעקבות מילוי שגוי, על כן הסקר מתבסס על 533 מתמחים הפזורים ב-26 בתי חולים וב-24 התמחויות שונות. בתי החולים המובילים במילוי הסקר הינם: איכילוב (11%), מאיר (10%), רבין (9%), שיבא (9%) וסורוקה (8%).

תורנויות ושעות עבודה

בתי החולים בהם מבצעים הכי הרבה תורנויות הם: הדסה הר הצופים (6.55), נהריה (6.5), הדסה עין כרם (6.45), ברזילי (6.42), מעייני הישועה (6.4).  

הכי הרבה תורנויות מבצעים בהתמחויות הבאות: כירורגיה כללית (6.91 תורנויות בחודש), אורטופדיה (6.73 תורנויות בחודש), נוירוכירורגיה (6.4 תורנויות בחודש), ילדים (6.26 תורנויות בחודש) ופלסטיקה (6.25 תורנויות בחודש).

לציין כי בפריפריה (ברזילי, סורוקה, זיו, העמק ונהריה בלבד לפי הגדרות המדינה), מבצעים כ- 6.31 תורנויות בחודש בממוצע ובכלל, כ-60% מהמתמחים מבצעים 6 תורנוית ומעלה (הר"י מדווחים כי 'רק' 36% מבצעים 6 תורנויות ומעלה נכון לשנת 2014 – מסתמן כעלייה דרמטית ומצערת שאין לה הסבר הגיוני למעט תוקף הסקר).

ראוי לציין בהקשר זה כי בהסכמים קיבוציים ישנים כמות התורנויות הוגבלה לעד 6 ואף לעד 4 בשנות ההתמחות המתקדמות (!), אולם ההסכם האחרון למעשה מוותר על הישגי העבר ומוריד את ההגבלות הללו. בהנתן פירצה כל כך בוטה בהסכם, בוודאי שלא ניתן לצפות כי כמות התורנוית תהיה נמוכה כפי שצריכה להיות. 

מספרים יבשים אלה ממחישים מציאות בלתי נתפשת, מצערת ומסוכנת לכלל הצדדים, בה רופא, מוכשר ככל שיהיה, נאלץ לתת טיפול לעיתים מציל חיים, לעיתים רבות לאחר 24 שעות עבודה, כ- 6 פעמים בחודש וגם לבזבז את יום הלמחרת בשינה והתאוששות – זו אינה דרך להעניק טיפול וזו אינה דרך לנהל חיים תקינים במשך תקופת התמחות ממושכת לאורך למעלה מחצי עשור בממוצע.

אם לא די בכך, נמצא ש- 5% מהמתמחים מבצעים 8 תורנויות בחודש. המשמעות היא 4 ימים בשבוע בה מתמחה מטפל וישן מבלי היכולת לנהל חיים סבירים. משמע 5% מהמתמחים פנויים לנהל חייהם (תוך משמרות עבודה רגילות) כ- 45% מהחודש.

מבין בתי החולים, בבית החולים בנהריה נמצא כי המתמחים עובדים הכי הרבה שעות בחודש בממוצע (כ-320 שעות), אחריהם ברזילי (כ-313 שעות), רמב"ם (כ-300 שעות), בית לויינשטיין (כ-294 שעות) וכרמל (כ- 293 שעות). 

מבין מקצועות ההתמחות, בכירורגית לב חזה עובדים המתמחים הכי הרבה שעות בחודש (בממוצע כ-364 שעות), אחריהם נוירוכירורגיה (כ-357 שעות), כירורגיה כללית (כ-330 שעות), כירורגיית כלי דם ופלסטיקה (כ-315 שעות כל אחד).

אלו מספרים הגובלים בעבדות. להזכיר כי הגדרת היקף משרה מלאה במשק – 185 שעות עבודה בחודש.

שעות רבות אלא מתכנסות ללא הפתעה עם הדיווח כי 72% מהמתמחים ממשיכים לעבוד מעבר ל- 26 שעות לפחות פעם בחודש, 58% נשארו לפחות פעמיים, ו- 29% נשארים לעבוד מעל 26 שעות לפחות 4 תורנויות ומעלה בחודש בממוצע.

לציין כי מבין המתמחים שממשיכים לעבוד מעל 26 שעות, 56% מדווחים, כי הם מחתימים שעון לאחר תום 26 שעות למרות שנשארים, משמע שכרם מולן!

לא מפתיע שכ-87% אחוזים אינם מרוצים משיטת התורנויות (58% בכלל לא מרוצים, 29% במידה מועטה).

אנו שמחים לבשר כי 57% מקבלים יום חופש לאחר התורנות, ובצידו השני של המטבע לציין מציאות עגומה בה יש כ- 43% שאינם מקבלים יום חופש לאחר תורנות לפחות פעם אחת בחודש. מסתמן כי 4% אינם מקבלים יום חופש לאחר תורנות באופן גורף (בניגוד מוחלט לחוק ולהסכם). בלתי נתפש.

27% מהמתמחים עבדו 71.5 שעות בממוצע בשבוע בניגוד להיתר מיוחד לחוק שעות עבודה ומנוחה הנוגע לעבודת המתמחים (היתר שמשרד הכלכלה האריך את תוקפו, בפעם השניה, החל מינואר השנה) אשר מגדיר:

"שעות עבודה מקסימאליות בשבוע בממוצע לשנה: 71.5 שעות. שעות עבודה נוספות מעבר לאמור יאושרו, רק במקרים מיוחדים אם הדבר דרוש כדי למנוע פגיעה ממשית ביכולת בית החולים ליתן מענה נאות לצרכים הרפואיים של המטופלים במחלקה. יחד עם זאת, תנאי להעסקה חורגת זו הוא כי אם מנהל בית החולים נוכח מראש כי נדרשת העסקה החורגת משבוע עבודה של 71.5 שעות לפרק זמן של שלושה חודשים יביא את הדבר לאישור מראש למנכ"ל משרד הבריאות."

שינה במהלך התורנות

42% מהמתמחים ציינו כי אינם ישנים בתורנות אף פעם או שבדרך כלל אינם ישנים, וממוצע השינה בלילה הוא 54 דקות*, זאת כשבהיתר מוגדר כי:

"בעקבות פסק הדין תוקן ההיתר ביום 21/1/2015 וקבע שבמהלך תורנות תתאפשר מנוחה של שעתיים למעט במקרים חריגים שבהם לא יתאפשר הדבר".

גם כאן, לצער כולנו, החריג הפך לכלל.

*משום ניסוח השאלה, תיתכן טעות דגימה גבוהה יותר.

תורנויות 26 שעות - המשמעות: סכנת חיים למתמחים ולמטופלים

52% מהמתמחים נרדמו על ההגה לאחר תורנות, בדרכם הביתה. 10% מהם היו מעורבים בתאונת דרכים לאחר תורנות, פי 33 משאר האוכלוסייה. 

רק 4% מהמתמחים השתלבו מתישהו בהסעות של אחיות, 1% מהם השתלבו בהסעה שכזאת בחודש האחרון.

נושאים ותוכניות עתידיות

כאשר נשאלו האם שיטת התורנויות הנוכחית פוגעת באיכות הטיפול שמוענקת לחולים, 80% מהמתמחים ענו שכן – 46% חושבים שאיכות הטיפול נפגעת במידה רבה מאוד, ו-34% מאמינים שבמידה רבה. למעשה, 48% מהמתמחים נדרשו לראות מטופלים אחרי 24 שעות תורנות, בניגוד לחוק.  

המתמחים מעוניינים לטפל בסוגיות הבאות (לפי סדר עולה): הוספת תקנים (74%), שכר המתמחים (65%), זכויות ושיפור תנאי הורים מתמחים (משרת הורה, זכויות בחופשת לידה, התמחות בחצי משרה) (51%), הפחתת מספר התורנויות (44%), הוספת מיטות אשפוז בבתי החולים הציבוריים (39%), הסדרת תהליך הקבלה להתמחות, בניית תכנית ההתמחות ומבחני המועצה המדעית (38%), מענקי פריפריה ומקצועות במצוקה (32%), הסעות למתמחים (28%), הגנה מפני אלימות ודאגה לביטחון האישי של המטפל (26%).

81% מהמתמחים היו רוצים שיוקם ארגון נפרד למתמחים במידה רבה עד רבה מאוד. 52% מעוניינים לקחת חלק בפעילות לשינוי שיטת התורנויות בעוד שבממוצע עובדים כ- 262 שעות בחודש.

מתים מעייפות

מתים מעייפות 2