כחלק מהחברות בארגון מרשם, הינך זכאי/ת לביטוח בריאות פרטי ללא תוספת עלות. 

ההצטרפות לביטוח הינה וולונטרית ואינה אוטמטית, ועל כן יש ליצור קשר עם סוכן הביטוח שלנו, על מנת להפעיל את הביטוח.

תיאום שיחה עם סוכן ביטוח/פנסיה

מועדים מועדפים להתקשרות

יש להכניס 1-3 מועדים בהם יהיה לכם נוח לבצע את השיחה

בין השעות 9:00-17:00
בין השעות 9:00-17:00
בין השעות 9:00-17:00