YNET 15.05.2016

בחודש מאי 2016 יצאנו לדרך עם הכרזתנו על גיוס המונים לטובת קיצור תורנויות המתמחים.

גלובס 24.05.2016

הגיוס עבר את יעדו הראשוני לאחר כיממה.

המאבק שם על סדר היום הציבורי את המחסור בתקני הרופאים המתמחים, ודרשנו הוספה שלהם כך שניתן יהיה לקצר את תורנויות המתמחים מ- 26 שעות כיום, ל- 12-16 כפי שנהוג בעולם המערבי.

לשם כך, הראנו כי ישנם מספיק רופאים מובטלים המחכים לתקן, כך שלאחר שהוכשרו וקיבלו רישיון, זה אבסורד שלא להוסיף תקנים ולהכניס אותם למערכת על מנת להקל על הנטל, ויפה שעה אחת קודם.

מכיוון שקיצור התורנויות קשור ישירות לתקנים, מובא לכם סיכום של מצב התקנים כפי שהובטח מ-2011 ועד 2016:

הר"י חתמה על הסכם בשנת 2011 לפיו יוספו 1,000 תקנים במהלך 9 שנים (!), וזאת לאחר שהר"י טענו שוב ושוב כי המחסור הוא של אלפי תקנים נכון ל- 2011.

גם כמות לא מספקת זו הושגה רק לאחר מאבק המתמחים שיצא נגד ההסכם הרע שהתגבש לו מאחורי הקלעים, מאבק שהכריח את הר"י לחזור בה ולהודיע לאוצר כי היא משנה את  דרישותיה.
לבסוף הם התפשרו על 1,000 תקנים, כאמור.  

בין השנים 2011-2013 הוקצו 640 תקני מתמחים. בשנת 2014 הוקצו 124 תקנים.

נציין שהר"י חתמה על הסכם עם משרד האוצר, לפיו יוקצו עוד 50 תקנים נוסף על ה- 1,000 שהובטחו בהסכם של 2011, וזאת לטובת פיילוט לקיצור תורנויות, כך שבסך הכל יוקצו 1,050 תקנים חדשים, כולל תקני הפיילוט. המדינה מצידה הקצתה את אותם 50 תקנים.

סיכום ביניים עד ל- 2014 כולל: 640 + 124 + 50 = 814 תקנים שהוקצו.

אם כן, לטענת הר"י היו חסרים 186 תקנים, ועל כן היא עתרה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (11/2015).

בנושא חשוב זה בחרה הר"י שלא להכריז על סכסוך עבודה.

בנוסף, בעקבות פס"ד לנצברג (7/2014) בו תבעו מספר מתמחים וסטודנט לרפואה את המדינה, נקבע היתר של משרד הכלכלה לפיו זכאי כל מתמחה ללפחות שעתיים "שינה יזומה" במהלך התורנות. המדינה הקצתה לצורך כך 297 תקנים נוספים.

לטענת המדינה לכן, מספר התקנים שהיא הקצתה עומד על 1,111 ( = 814 + 297), ובכל מקרה מעבר לאותם 1,000 שהובטחו.

בית הדין בראשות כב' השופט דורי ספיבק נדרש לנושאים אלו. מה החליט ספיבק ביולי 2016?

  1. לגבי 640 התקנים עד 2013, ו- 124 התקנים ב- 2014: אין מחלוקת. 764 ניתנו אם כן בתור התחלה. על כך קבע ספיבק, כולם מסכימים.
     
  2. לגבי אותם 50 תקנים שהוקצו לטובת הפיילוט: ספיבק פוסק כי 50 תקנים אלו לא ינתנו. מדוע? הוא מנמק:

"המדינה אינה סבורה שיש מקום למתן הסעד המבוקש לגבי 50 תקנים אלה, שכן הר"י והאיגודים המקצועיים שלה הביעו עמדה ברורה לפיה הם אינם מעוניינים בקיצור תורנויות מתמחים."

המדינה עוד מוסיפה :

"שככל שתחליט על יציאה לפיילוט של קיצור משך התורנות כפי שהיה מתוכנן מלכתחילה, והר"י תשתף פעולה בעניין זה, יהיה עליה להקצות תקנים נוספים לצורך העניין".

השופט ספיבק קובע:

"עיון בסיכומי התשובה המפורטים שהגישה הר"י מעלה שאין בהם כל התייחסות, ומכאן שאין גם הכחשה, לטענת המדינה לפיה הר"י והאיגודים המקצועיים שלה אכן התנגדו לפיילוט קיצור תורנויות מתמחים... הר"י יוצאת מנקודת הנחה שלעת הזו אין מקום ליישום הפיילוט, וכל טענתה מתמקדת בכך שעל המדינה היה להקצות בסך הכל 1,050 תקנים"

אז רק להבהיר את הנקודה האבסורדית הזו- המדינה כבר הוסיפה תקנים לטובת פיילוט לקיצור תורנויות.
הר"י מצידה לא מוכנה לפיילוט (עליו חתמה ואליו התחייבה!) ולא אכפת לה "להקריב" גם את התקנים שניתנו לשם כך.
המדינה כבר למעשה הצהירה רשמית שיש צורך לבדוק את נושא אורך התורנויות.
הארגון שאמור לדאוג למתמחים מכשיל את זה.

המדינה הקצתה עוד תקנים לפיילוט. הר"י אומנם מתנגדת לפיילוט, אבל זה לא מונע ממנה לדרוש את התקנים שהוקצו לכך.

שורה תחתונה- תודות להר"י אין תקנים ואין פיילוט.

  1. לגבי 297 התקנים שניתנו לטובת "שינה יזומה" כותב ספיבק:

"...ואנו קובעים  שיש להביא בחשבון 297 תקנים שהר"י טענה שאינם צריכים לבוא במניין האלף, כך שהמספר הכולל שהוקצה מגיע ל- 1,111 תקנים, הרבה מעבר לאלף שעליהם הוסכם."

סיכום אם כן בנושא הקצאת התקנים:

הר"י טענה כי חסרים לה 186 תקנים למנין ה- 1,000, ובית הדין קבע כי למעשה הוקצו 111 תקנים מעבר ל- 1,000.

לזאת יש להוסיף את הצהרת המדינה ביולי 2016 באותו פסה"ד (נזכיר, אלו ימים בהם מאבק המתמחים על תוספת תקנים לטובת קיצור התורנויות נמצא בשיאו):

"לפנים משורת הדין היא [המדינה] נכונה לבצע צעד קונסטרוקטיבי בונה אמון... ולהקצות עשרות תקנים נוספים... אשר יוקצו במספר פעימות במהלך השנים 2016-2017, לטובת תגבור כוח אדם רפואי בבתי החולים השונים."

זאת אומרת, שנכון ליולי 2016 המדינה כבר הסכימה למעשה להקצות 1,111 + עשרות תקנים נוספים!

השתלשלות  הדברים  מכאן:

  • הר"י מכריזים על סכסוך עבודה (28.07.2016): בשלב זה של הכרזת הסכסוך 3 העילות הראשונות לסכסוך הן: חוק ההסדרים, שינוי מתכונת העבודה בבתי החולים הציבוריים ללא מו"מ, איסור על מנהלי מחלקות לעסוק בפרקטיה פרטית. עילה רביעית: נושא התקנים. נושאים נוספים: קדנציות של מנהלי מחלקות, העסקת רופאים בתאגידי בריאות, "קביעת הסדרים שמחייבים העדפת שיקולים כלכליים גרידא על פני שיקולים אחרים...", ועוד.
     
  • לקראת השביתה, ולאחר שזכתה לביקורת ציבורית בנוגע למטרות השביתה, לפתע משנים בהר"י את מטרות הסכסוך. ב-09.08.2016 במכתב של ד"ר אידלמן, התקנים קופצים לפתע לראש הרשימה מכל הנושאים שמופיעים בפרק הבריאות בחוק ההסדרים.

דרישות הר"י כעת: לבטל את פרק הבריאות בחוק ההסדרים, מתן משאבים לטובת קיצור תורים במרפאות וחדרי ניתוח (מה שלא הופיע כלל ברשימת העילות בעת הכרזת הסכסוך).

  • במכתבו של יוסי כהן, המשנה לממונה על השכר והסכמי עבודה, לכבוד ד"ר אידלמן, מהתאריך 10.08.2016 הוא חוזר ומציין את התחייבות המדינה במסגרת פסה"ד של ספיבק מה- 17.07.2016 להקצות תקנים:

" לפנים משורת הדין היא נכונה לבצע צעד קונסטרוקטיבי בונה אמון... ולהקצות עשרות תקנים נוספים... אשר יוקצו במספר פעימות במהלך השנים 2016-2017, לטובת תגבור כוח אדם רפואי בבתי החולים השונים".

הוא מוסיף כי בניגוד לטענת הר"י לחשש ל"עיכוב במתן התקנים", משרדי האוצר והבריאות יפעלו בהתאם לפסק הדין החלוט הנזכר לעיל לאיוש תקני המתמחים עד לינואר 2017.

שורה תחתונה: הר"י הלכו לבית הדין במטרה לקבל עוד 186 תקנים חסרים לטענתם, ובית הדין הכריע לא רק שלא חסרים תקנים, אלא שהוקצו 111 תקנים מעבר למה שהמדינה התחייבה.

במסגרת פסק הדין המדינה מתחייבת לצעד בונה אמון ולהקצות עוד עשרות תקנים נוספים. ואם מסכמים- מאז 2011 הוקצו 1,111 תקנים + עשרות נוספים כצעד בונה אמון.

ההסכם אליו הגיעו הבריאות והאוצר ב- 11.8.16 לפיו "יוספו 150 תקנים למתמחים" אינו ברור דיו בשלב זה. לא מובן האם הם בנוסף לתקנים שצויינו פה, או שהינם חלק מהתקנים שהוקצו אבל לא אוישו. אנו לומדים את הפרטים ונעדכן בהמשך.

כך או אחרת, וגם והיה ויוספו 150 תקני מתמחים, מחוץ לכתוב פה ונוסף על ההבנות שהיו עד כה, על המתמחים והציבור לשפוט האם מדובר בהישג, האם מדובר בעילה להכריז כי מבחינה זו קיבלה הר"י את מבוקשה בסכסוך הנוכחי, והאם יש בכך בשורה בכל מה שקשור לאיכות חיי המתמחים והרפואה הציבורית.

נקודה נוספת שתבחן בימים הקרובים- האם מדובר בפתיחת ההסכם הקיבוצי. נקודה זו הינה חשובה שכן, שר הבריאות הצהיר מספר פעמים כי היה מסכים לקצר את תורנויות המתמחים אילולא היה הסכם קיבוצי סגור. במידה ויפתח כעת, איננו רואים כל סיבה מדוע שלא תוכנס גם אורכה של התורנות להסכם החדש.

הערה לגבי שינה יזומה מתוך פסק הדין של ספיבק (17.07.2016)

"ולבסוף, לא נוכל לחתום פסק דין זה מבלי לציין את העובדה שבמהלך ההתדיינות שבפנינו הסתבר שנכון להיום כפי הנראה טרם נאכפות באופן מלא הוראות פסק הדין בדבר זכותם של מתמחים לשעתיים שינה במהלך התורנות, כמו גם  הוראות התיקון להיתר כפי שנקבעו בינואר 2015 בעקבות פסק הדין.

בהינתן זאת, ולאור העובדה שעסקינן בעניין שיש לו השלכה לא רק על זכויות הרופאים כעובדים אלא גם על הזכות לבריאות של כל תושבי ישראל, אנו מוצאים לנכון להורות שפסק דין זה יועבר בהקדם – באמצעות עו"ד יפת כבא כוח המדינה – גם לידיעתו של שר הכלכלה מר בנימין נתניהו, שהוא האחראי על אכיפת הוראות ההיתר, כמו גם לידיעתו של שר הבריאות מר יעקב ליצמן. זאת, על מנת שישקלו לנקוט בפעולות הנדרשות לתיקון המצב."