מצ"ב מסרים לשימוש הציבור עבור תגובה בהערת ציבור על הטיוטה לתיקון ההיתר שפורסם ב 14/04/2023

 

1. תוכנית החומש בוטלה. לא יורחב קיצור התורנויות לשאר בתי החולים המדינה בטענה שאין מספיק רופאים וזה יפגע בפריפריה, כאשר ידוע וברור לכל שמאות רופאים יושבים בבית וממתינים לתקן חודשים ואף שנים (גם במקצועות הלא מבוקשים וגם בפריפריה) וידוע וברור לכל שמאות רופאים נושרים, נפלטים ובורחים מהמערכת בשל תנאי העבודה הקשים- המשך התורנויות המפרכות תוביל רק לדבר אחד: מחסור עתידי חמור יותר וקריסת מערכת הבריאות הציבורית בישראל.


2. מקצרים ל-21 שעות כי ככה השכר ייפגע פחות – אין הצדקה להמשיך להעסיק רופאות ורופאים שעות כה ארוכות במקום לטפל בסוגיית השכר! ולעגן את הקיצור בהסכם שכר מותאם לשעות העבודה החדשות. גם בקיצור הנוכחי של 21 שעות שכר המתמחים יפגע! (גם ככה השכר כיום נמוך ועומד על כ-42 שקלים לשעה).


3. דין ירושלים כדין צפת / דין חיפה כדין צפת – התנאים שהוצבו וההתניות הבלתי אפשריות ליישום בפועל, שהציבו בטיוטת ההיתר הנוכחי להרחבת המתווה לשאר בתי החולים במדינה ולמקצועות נוספים, מותירים את רוב המתמחים ואת רוב המטופלים להישאר במציאות הנוכחית של תורנויות 26 שעות! ללא צפי עתידי לשינוי ולקיבוע המצב הקיים מעתה ועד עולם.


4. בטיוטת תיקון ההיתר מופיעה החרגה של מתמחים במקצועות העור והמין בשל הטענה "שהם ישנים בלילה", כאשר ברור לכולם שמתמחים ברפואת עור ומין, שנקראים במהלך הלילה למיון לא ישנים בפועל ואפילו את השעתיים שינה שמובטחות להם בהיתר הנוכחי לא מקבלים! אף אדם בשום מקצוע לא צריך לעבוד בתורנויות של 26 שעות!


5. התנאי השלישי לקיום ההיתר במתכונתו הנוכחית, הוא שלא ייפחת מספר הרופאים במקצועות המיועדים לקיצור, אשר ברובם הינם מקצועות במצוקה! פלסטיקאי לא יהפוך לגריאטר בשביל 5 שעות קיצור! מענקים והשקעה בפיתוח המקצוע- כן. עבודה של 21 שעות אינה פריבילגיה ואינה תמריץ ואסור שתשמש ככזו. התנאי השני של היחס- ממוצע של משרות מאוישות בין מרכז לפריפריה הוא נתון שלא קיים! משרד הבריאות בקושי יודע לומר כמה מתמחים יש בכל מקצוע, לא כל שכן מספר תקנים/תקני קופה/ קרן מחקרים וכד'- הסעיף בלתי אפשרי לאמידה, למדידה ולביצוע ובפועל לא יתקיים לעולם.


6. הסרת תאריך היעד הסופי שבו כל המתמחים, בכל בתי החולים ובכל המקצועות יעברו לתורנויות מקוצרות- בעצם מאפשר לאפליה הזו להמשך שנים ארוכות ללא הטלת סנקציות במקרה שלא יקוים ההיתר!
יש הבדל מהותי בין פריפריה תחילה לבין פריפריה בלבד!!! בהיתר הנוכחי אתם משאירים את רוב המתמחים להמשיך לעבוד בתורנויות ארוכות ומסוכנות לבריאותם ולבריאות המטופלים, ללא תכנית סדורה להתרחבות, תנאים בלתי אפשריים לקיום, והיעדר תאריך יעד לסיום!


7. מקצרים רק באמצע שבוע, בימים א-ה, כי בסופי שבוע וחג אפשר להעסיק רופאים ורופאות בתורנויות של עבדים..
תנו לנו להחליט!