פרטי התקשרות

טלפון הארגון:
03-7922735

פקס:
077-3180802

דוא"ל הארגון:
info@mirsham.org.il

טלפון מנהל השטח:
052-8082901

דוא״ל מנהל השטח:
field@mirsham.org.il