קוים מנחים לשיפור ההכשרה וקיצור התורנויות במקצועות הכירורגיים

הבהרה:
לאור מגוון הפיילוטים שיוצאים ע"י המעסיקים/ארגונים (למשל כללית: להחזיר שעות בוקר בימים אחרים, שיבא-הר"י: 21 שעות) ההנחיות מטה אינן היעד אליו שואפים, אלא המקס' שנאפשר. שאיפתנו שהרוגלטור (בריאות/אוצר) יקח על עצמו את התכנון המרכזי של המודלים ויוריד כהנחיה למעסיקים, אך מכיוון שלא כך הדברים, וה'פיילוטים' יוצאים לדרך, ברצוננו להגדיר את הגבולות גזרה המקסימליים המקובלים (ומתוך הנחת יסוד בסיסית - הסכמת המתמחים).

 

קווים מנחים כירורגים